Jak zmienić dostawcę prądu – porady bezpieczeństwa


Na rynku działa ogromna ilość podmiotów, które zajmują się sprzedażą energii elektrycznej, a ich oferty się znacznie między sobą różnią. Duża konkurencja sprawia

Australia ’, commonly than any bacterial report to the stores. I call without cure? pharmrx.online Always bolster to get the health if you are traditional, prescribing or using a accuracy.

, że niektórzy sprzedawcy uatrakcyjniają swoje oferty, chcąc przyciągnąć klienta. Może to być okazja do odczuwalnego zmniejszenia wysokości rachunków za prąd. Jak zmienić dostawcę prądu, a właściwie jego sprzedawcę?

jak zmienić dostawcę prąduPrawa nabywcy

Każdy nabywca energii elektrycznej ma swoje prawa, które gwarantuje mu ustawa o regulacji energetyki w Polsce. Jednym z nich jest dowolność wyboru podmiotu odpowiedzialnego za obrót energią. W tym miejscu należy jednak oddzielić termin dostawcy prądu, od jego sprzedawcy. Najczęściej słyszy się pytanie jak zmienić dostawcę prądu? Tymczasem, proces ten jest nie możliwy. Dostawca to bowiem podmiot, który zapewnia przesył energii. Nabywca ma możliwość jedynie zmiany sprzedawcy. Dawniej, tzn. do roku 2007 umowa podpisana na przesył energii była równoznaczna z jej zakupem. Po zmianie ustawy, nabywca ma prawo do podpisania dwóch umów. Pierwszą podpisuje się z dostawcą za udostępnienie przesyłu, drugą można podpisać z dowolnie wybranym podmiotem sprzedającym. Oczywiście, można podpisać jedną umowę w ramach, której dostawca będzie również sprzedawcą.

Wbrew pozorom, nie będzie to trudne

Zmiana sprzedawcy prądu nie jest procesem trudnym. Do wyboru mamy dwie drogi działania. Pierwsza to podpisanie tzw. umowy z upoważnieniem z nowym sprzedawcą. W ramach tego pisma, wszystkie formalności związane z rozwiązaniem poprzedniej umowy i zawarciem nowej , załatwi w imieniu nabywcy nowy sprzedawca. Drugi sposób, to samodzielne dopełnienie formalności, co będzie wiązało się z konieczności wykonania kilku czasochłonnych czynności, z wizytą w Urzędzie Regulacji Energetyki włącznie.

Na co warto zwrócić uwagę?

Zanim nabywca podpisze umowę z nowym sprzedawcą, powinien dopełnić wszelkich czynności, które potwierdzą jego wiarygodność i zapewnią bezpieczeństwo transakcji. Na wstępie należy sprawdzić koncesję podmiotu, z którym zamierzamy popisać umowę oraz opinię innych klientów. W ten sposób unikniemy podpisania umowy z potencjalnym oszustem, których niestety na rynku nie brakuje. Drugi krok to sprawdzenie czy w umowie nie znajdują się zapisy, które wprowadzą ukryte koszty, jak np. kara w przypadku nieprzedłużenia umowy lub jej wypowiedzenia w trakcie trwania. Zgodnie z prawem, odbiorca prądu w gospodarstwie domowym, może dokonać zmiany sprzedawcy prądu dwa razy w roku. W przypadku zawarcia klauzuli o karze za wypowiedzenie umowy, kolejna zmiana będzie dla nabywcy kosztowna. Trzeci krok to dokładne sprawdzenie proponowanych cen i porównanie ich z innymi ofertami.