Czym są świadectwa pochodzenia energii?

świadectwa pochodzenia

Zanieczyszczenia emitowane przez człowieka w dużej mierze są związanie z produkcją energii z paliw kopalnianych. Alternatywą dla tego, niekorzystnego dla środowiska, rodzaju produkcji energii są odnawialne źródła energii (OZE). W ramach OZE do produkcji energii wykorzystuje się nieskończone zasoby naturalne, takie jak wiatr, woda i słońce. Gospodarka niskoemisyjna wymaga zastosowania odpowiednich narzędzi. Mechanizmem wspierającym rozwój OZE jest świadectwo pochodzenia energii wprowadzone przez Ustawę o odnawialnych źródłach energii.

Certyfikaty świadectwa pochodzenia

Świadectwo pochodzenia energii jest dokumentem, zapewniającym gwarancję, że energia wykorzystywana przez dane przedsiębiorstwo została wyprodukowana z OZE. Potocznie nazywa się je także zielonym świadectwem pochodzenia. Dokumenty te są wydawane dla danego podmiotu wytwarzającego energię z OZE przez Urząd Regulacji Energetyki. Świadectwo to wydaje się także dla energii, która została wytworzona w okresie rozruchu instalacji produkującej z odnawialnych źródeł energii. Więcej o certyfikatach świadectw pochodzenia dowiesz się z – https://eon.pl/dla-biznesu/firmy-i-instytucje/baza-wiedzy/artykuly/mechanizmy-wsparcia-wytwarzania-energii-z-odnawialnych-zrodel

świadectwa pochodzenia

Jak należy złożyć wniosek o wydanie świadectwa pochodzenia energii?

Polskie prawo dokładnie reguluje terminy złożenia wniosku o wydanie wyżej wymieniowego świadectwa. Wniosek wraz z pełną dokumentację należy złożyć nie później niż 45 dni od momentu zakończenia wytworzenia danej jednostki energii, dla której ma zostać wydany dokument. Wniosek składa się za 1 lub maksymalnie 12 miesięcy, następujących po sobie w jednym roku kalendarzowym. Spóźnienia w tych terminach są niedopuszczalne, ponieważ każde spóźnienie skutkuje odrzuceniem wniosku i odnową wydania świadectwa. Wniosek składa się do właściwego operatora systemu elektroenergetycznego. Wniosek musi zostać uzupełniony jak we wzorze, oraz zawierać informacje takie jak:

  • ilość wytworzonej energii elektrycznej z OZE,
  • lokalizację i rodzaj instalacji OZE,
  • zainstalowaną moc elektryczną,
  • numer układu pomiarowo-rozliczeniowego.

Jakie są rodzaje świadectw pochodzenia energii?

Świadectwa są podzielone na kilka kategorii, w których głównym wyróżnikiem jest źródło pochodzenia energii. Barwa biała zarezerwowana jest dla standardowych świadectw, natomiast kolor zielony świadectwa dotyczy energii pochodzącej z OZE. Dokument w kolorze błękitnym dotyczy energii wyprodukowanej w biogazu rolniczego, a kolor żółty, czerwony i fioletowy dotyczy świadectwa pochodzenia z kogeneracji.