Co to są białe certyfikaty?


Białe certyfikaty to używane w języku potocznym określenie świadectw efektywności energetycznej. Świadectwa te stanowią prawa majątkowe i jako takie są notowane na Towarowej Giełdzie Energii (TGE).

Kto i dlaczego musi je posiadać?

Posiadanie określonej ilości białych certyfikatów jest koniecznością dla firm z branży energetycznej

buy amoxil online

, na które polskie i unijne prawo nakładają obowiązek uzyskania określonych oszczędności energii w 2021 r.

Jak zdobyć białe certyfikaty?

Aby uzyskać białe certyfikaty, należy zawnioskować do Urzędu Regulacji Energetyki (URE) o wydanie świadectwa efektywności energetycznej. Wniosek taki należy poprzeć przygotowaniem audytu efektywności energetycznej i odpowiedniej dokumentacji.

Świadectwo efektywności energetycznej otrzymuje się za działanie, którego wynikiem będzie roczna oszczędność energii nie mniejsza niż 10 Ton Oleju Ekwiwalentnego (TOE).

Przygotowanie audytu, który zaakceptuje URE – podstawy

Aby zakończyć sukcesem ubieganie się o białe certyfikaty (https://www.innogy.pl/pl/duze-przedsiebiorstwa/artykuly/2020/biale-certyfikaty-narzedziem-wpierajacym-poprawe-efektywnosci-energetycznej-przedsiebiorstwa), należy dobrze przygotować się do audytu. Musi składać się on z następujących etapów:

1. Weryfikacji spełnienia przez przedsiębiorstwo warunków wystąpienia o wydanie białych certyfikatów;
2. Wykonania audytu efektywności energetycznej. Musi on być zgodny z wymogami właściwych ustaw i rozporządzeń;
3. Przygotowanie i złożenie wniosku o wydanie białego certyfikatu wraz z załącznikami;
4. Wykonanie audytu powykonawczego. Dotyczy on tylko przedsięwzięć, których roczne oszczędności mają przekraczać 100 TOE;
5. Skompletowanie i złożenie zawiadomienia o zakończeniu wskazanych w audycie inwestycji, podnoszących efektywność energetyczną przedsiębiorstwa.

Jak widać, proces ten jest długotrwały. Nic dziwnego więc, że wiele firm wynajmuje specjalizujące się w pozyskiwaniu białych certyfikatów podmioty zewnętrzne, by przeprowadziły ten proces za nie.

Łatwiejszy pomysł na zdobycie świadectw efektywności energetycznej

Inną drogą na skróty może być po prostu zakup wymaganej ilości białych certyfikatów na giełdzie. Przy pomocy wyspecjalizowanych w pozyskiwaniu świadectw efektywności energetycznej firm można dokonać korzystnych zakupów zarówno na giełdzie, jak i w trybie pozasesyjnym.