Pierwsza zmiana dostawcy prądu a modernizacja układu pomiarowego

modernizacja układu pomiarowego

W przypadku gospodarstw domowych nie ma potrzeby dostosowywania liczników, jeśli podejmie się decyzję o zmianie dotychczasowego dostawcy prądu. Inaczej wygląda to jednak w sytuacji, kiedy to odbiorca energii chce przejść z taryfy jednostrefowej na dwustrefową. Wówczas konieczna jest wymiana licznika jednostrefowego na dwustrefowy. Wymiana układu pomiarowego jest także wymagana w przypadku awarii licznika czy też upłynięcia okresu jego legalizacji.

modernizacja układu pomiarowegoW jaki sposób klient zostanie powiadomiony o konieczności wymiany licznika energii i czy będzie musiał ponieść jakieś koszty z tego tytułu?

Informacje związane z wymianą liczników energii w danej miejscowości są przekazywane przez operatora między innymi przez zawiadomienia i plakaty. Jeśli właściciel układu pomiarowego jest dystrybutor , to wymiana licznika jest nieodpłatna. Oznacza to, że monter licznika nie pobierze żadnych opłat od odbiorcy, u którego zostanie przeprowadzona wymiana miernika.

Jak wygląda wymiana licznika energii i ile to trwa?

Jeśli u danego odbiorcy energii została zaplanowana wymiana licznika, to jest on zobowiązany do udostępnienia monterom pomieszczenia z miernikiem na czas jego montażu i kontroli urządzeń pomiarowych. Pierwszym krokiem jest zapisanie przez montera stanu zdejmowanego licznika. Następnie instalowane jest nowe urządzenie pomiarowe – w tym samym miejscu co poprzednie. Potem monter zapisuje stan początkowy nowego układu pomiarowego, a na koniec zakłada plomby na liczniku i w innych stosownych miejscach. Cała procedura zwykle trwa około 20 minut i wiąże się z koniecznością odłączenia od prądu na czas wymiany licznika.

Pierwsza zmiana dostawcy prądu a modernizacja układu pomiarowego

W przypadku pierwszej zmiany dostawcy prądu może być wymagane dostosowanie posiadanego układu pomiarowego do wymogów TPA. Koszty z tym związane ponoszone są przez właściciela licznika. Jeśli wymiana licznika dotycz gospodarstwa domowego, to właścicielem układu jest operator systemu dystrybucyjnego, a więc jest ona nieodpłatna. W przypadku dużych firm, gdzie właścicielem licznika jest przedsiębiorca, będzie on musiał zapłacić za dostosowanie układu pomiarowo-rozliczeniowego z własnej kieszeni.